Terminoloji Geliştirme Grubu

Prof. Dr. Doğan Atılgan (Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı)

Doç. Dr. Özlem Bayram (Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bayter (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü)

Araş. Gör. Tolga Çakmak (Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü)

Yazbahar Çetin (Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı)

Aysel Gümüş (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphanesi)

Emine Gür (Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi)

Doç. Dr. Hülya Dilek Kayaoğlu (İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü)

Araş. Gör. Nevzat Özel (Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü)

(Liste tam değil)